Лабораторія мікробіологічних та паратизитологічних досліджень

Штат лабораторiї: завiдувач ЛМПД, 3 лікарі-бактеріологи, старший лаборант, 3 лаборанти.

Лабораторiя мікробіологічних та паразитологічних досліджень була створена згiдно з наказом МОЗ України та наказом ректора Тернопiльської медичної академiї у березні 2003 року.

ЛМПД пройшла державну акредитацію та отримала Акт на право проведення методик вимірювань, що лежать у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Державна акредитаційна комісія відзначила високий рівень професійності та кваліфікації персоналу лабораторії при виконанні досліджень.

Атестована комiсiєю Мiнiстерства охорони здоров’я України на право проведення дослiджень у сферi охорони здоров’я термiном на 5 рокiв (Свідоцтво про технічну компетенцію терміном на п’ять років (2018 – 2023 р.р.) № 002/18).

Має дозвіл на роботу із збудниками III-IV груп патогенності № 04-03/355.